Impressum / wskazówki prawne

GWE POL-BUD Sp. z o.o.
ul. Demokratyczna 89/93
93-430 Łódź
Email: office@gwe-polbud.pl
Internet: www.gwe-polbud.pl
Telefon: +48 42 6388930
Telefax:  +48 42 6388949      
 

Spółka reprezentowana przez Zarząd:       Thomas Jankowski (Prezes )
                                                                     Bernd Reichelt ( Prezes ) 


   

Sąd rejestrowy:  Sąd Rejonowy dla Łodzi Śródmieścia w Łodzi - XX Wydział Gospodarczy KRS
Numer Rejestru [KRS]: 0000078752
Numer Identyfikacyjny Podatku Obrotowego [NIP]: PL 6770045042
 
 

Koncepcja i programowanie:

                                                                        GWE POL-BUD Sp. z o.o.
                                                                        ul.
Demokratyczna 89/93
                                                                        93-430 Łódź
                                                                        Email: office@gwe-polbud.pl
   
 


Udostępnianie danych i informacji/Wyłączenie odpowiedzialności


Spółka GWE POL-BUD Sp. z o.o. czyni wszelkie starania, aby informacje i dane znajdujące się na tej stronie internetowej były właściwe. Wyklucza się jednak jakąkolwiek gwarancję i ponoszenie jakiejkolwiek odpowiedzialność za aktualność, prawidłowość i kompletność udostępnionych informacji i danych.


Spółka GWE POL-BUD Sp. z o.o. zastrzega sobie możliwość dokonywania, bez wcześniejszej zapowiedzi, zmian lub uzupełnień w udostępnionych już informacjach i danych.

Zawarte na naszych stronach internetowych wypowiedzi odnoszące się do przyszłości są oparte na przekonaniach i ocenach spółki GWE POL-BUD Sp. z o.o. i tym samym są obarczone ewentualnym ryzykiem oraz dozą niepewności. Zdecydowanie wyklucza się ponoszenie jakiejkolwiek odpowiedzialności za tego rodzaju wypowiedzi.

Linki i zastrzeżenia (Disclaimer)

Własne treści spółki
GWE POL-BUD Sp. z o.o. zawierają linki do stron internetowych innych oferentów. Spółka GWE POL-BUD Sp. z o.o. nie ponosi odpowiedzialności za zawarte tam treści.

Copyright

O ile nie podano inaczej, treść i struktura stron internetowych spółki
GWE POL-BUD są chronione prawami autorskim. Dotyczy to w szczególności tekstów, zdjęć, grafik, danych dźwiękowych, video lub animowanych wraz ze sposobem ich umieszczenia na stronach. Powielanie lub posługiwanie się stronami lub ich treściami (lub częściami) bez uprzedniej specjalnej zgody danego posiadacza prawa są niedozwolone. To samo dotyczy wykorzystywania znaków lub znakowania, które są wymieniane lub pojawiają się w ramach oferty internetowej.


Ochrona danych

W przypadku dobrowolnego udostępnienia nam przez Państwa swoich danych osobowych, np. w ramach zapytania o udzielenie informacji, zwracamy uwagę na to, że transmisja danych poprzez Internet odbywa się zasadniczo w sposób niezabezpieczony. Nie można wykluczyć, że przekazywane dane dostaną się do wiadomości osób niepowołanych a nawet mogą zostać sfałszowane.

Przekazane nam dane osobowe będą wykorzystywane i przetwarzane jedynie w określonych celach wzgl. ramach danego kontaktu handlowego. Dane te będziemy ujawniać instytucjom państwowym tylko wówczas, gdy będzie to określone odpowiednimi przepisami ustawowymi.